ਮੱਘਰ/ਪੋਹ Translate

  • Artist: Jaspal Singh
  • Title: ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ
  • Medium: Single stick of Charcoal on traditional fabriano 100% cotton paper
  • Country: India

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਜਾਲਮਤਾ ਅਤੇ ਜਬਰਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਨ- ਮਜ਼ਬ ਅਰ ਜਾਤ- ਪਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

Artist

Jaspal Singh

Jaspal Singh is a self taught fine artist who loves to experiment with various media in his practice of creating life on paper. His work has been exhibited at the National Museum, New Delhi (February 2020). In the spirit of pushing, and breaking barriers he ventured into digital art. With a deep passion for miniature portraits in his own words he expressed that “Each portrait for me is a gift, as I get to meet new people, learn their stories and experiences and explore deeper meanings to not just my subject and my work but even life. Every piece of artwork I make, I cherish. It gives me immense satisfaction, a reason to rejoice, a chance to dream big and think beyond predefined lines.”

With great pride in embracing his Sikh heritage and instiling those values in his life. Jaspal has dedicated his life to his artistic work, embracing a deep sense of duty and responsibility to use his artistic skill to provide for his household. Jaspal creates wonderfully detailed works with limited resources and materials, such as using a single stick of charcoal, or simple biro pen. He describes his approach to learning and inspiration as “I love reading up on the works and lives of artists, to try to understand their inspirations and struggles to gain knowledge from their experiences, with a goal to build myself and our community stronger and better.”